Det andra avsnittet för säsongen handlar om rasism i skolan.
Lämna gärna feedback!

Skolan på bilden är Olympiaskolan i Helsingborg. .

Foto: JJsdo1980 commons.wikimedia.org/wiki/User:Jsdo1980 Licensierad under CC BY 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.
Sista ordet: Bruno Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.

Det första temat på andra säsongen är på temat uppstart. Från ett tåg mellan Stockholm och Göteborg handlar samtalet om allt från bortglömda inskolningar till growth mindset.

Lämna gärna feedback!

Skolan på bilden är Runan i Sollentuna.

Foto: Johan Eriksson, runanso.blogspot.com Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det sista avsnittet för säsongen är på temat OECD och skolpolitiken. Det blir ett samtal som börjar i PISA-baserad skolutveckling och som landar i att det enda sättet att på nationell skala förändra skolans kultur är genom att förändra politikernas bild av skolan.

Lämna gärna feedback!

Skolan på bilden är Olovslundsskolan i Bromma.

Sista ordet: Olle Wikström. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: ”Bysmon”, commons.wikimedia.org/wiki/User:Bysmon Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det näst sista avsnittet för säsongen är på temat ”Lärares blick” och handlar på ett sätt om lärarens betydelse för det som händer i klassrummet. Vad uppfattar vi som lärare av det som händer i våra klassrum? Hur påverkar det vårt agerande. Vi landar i att det finns en superviktig vinst av det kollegiala lärarskapet är att vi kan kvalitetssäkra och förbättra varandras förmåga att göra bättre skola.

Lämna gärna feedback!

Skolan på bilden är Casa Montessori i Göteborg

Sista ordet: Maja Svensson. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

Extramaterial:

Vad är grejen med att när lärartjänster utannonseras så söker alla möjliga lärare (och en hel del outbildade)? Med den rätt smala observationen tar vi språng i samtalet om lärarutbildningen. Anna Kaya, lärare i toppen och projektledare på Nationellt Centrum för Svenska som Andraspråk gästar oss. Till sist landar vi i att idealt om den livslångt lärande läraren borde vara ett ideal som börjar i lärarutbildningen.

Lämna gärna feedback!

Sista ordet: Alva Sjöqvist. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Julle (commons.wikimedia.org/wiki/User:Julle) Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Anna Kaya (@anna_kaya), Karin Berg och Jacob Möllstam.

Förra veckans avsnitt slutade med att vi lyriskt konstaterade att vad den svenska skolan behöver är en ny Ellen Key. Så vi gjorde ett avsnitt om henne, mest för att ta reda på mer om vem hon var och vad hon egentligen stod för.
Lämna gärna feedback!
Sista ordet: Tuva Sjöqvist. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Tar vi alla barns rätt till utbildning för självklar? Samtidigt som 58 miljoner barn i låg- och mellanstadieåldern fattas från skolor runt om i världen så tycker en växande andel svenska elever att skolan är bortkastad tid. Vad är grejen med det? Vart är ens skolan på väg?
Det här, det sextonde, avsnittet av Skolsverige är andra delen av två där vi försöker landa i sambandet mellan global skolutveckling och läget i Sverige. Lämna gärna feedback!
Skolan på bilden är Samskolan –  Lilla skolan, i Göteborg.
samskolan.se/lilla
Sista ordet: Lowe Smith Johnsson. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Tar vi alla barns rätt till utbildning för självklar? Dessutom fattas 60 miljoner barn i låg- och mellanstadieåldern från skolor runt om i världen. Flera av dem finns i Sverige. Fast att vi kanske tar alla barns rätt till utbildning som självklar. Bra där!

Det här, det femtonde, avsnittet av Skolsverige är första delen av två där vi försöker landa i sambandet mellan global skolutveckling och läget i Sverige. Lämna gärna feedback!

Sista ordet: Abdullahad Sharro. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Vad har leken och lärandet tillsammans? När slutar vi leka? Vad gör det med lärandet? Det här, det fjortonde, avsnittet av Skolsverige försöker landa i förhållandet mellan lek och lärande genom hela skolsystemet.

Lämna gärna feedback!

Sista ordet: Minnea Sjöqvist. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Karin Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Helena Kusagård, Karin Berg och Jacob Möllstam.

Avsnitt 13 av Skolsverige bygger på ett samtal med Jack Werner, grundare av Viralgranskaren. Tillsammans med en lärare och rektorn vid Schillerska gymnasiet i Göteborg tog vi ett snack om skolans roll i att fostra elever som kan vara sin egna viralgranskare. Eller är det ens ett mål? Kanske kommer vi alltid behöva journalister som gör det jobbet?

På slutet ger vi ord och ljud till eleverna bakom den viral kampanjen att rädda UR-produktionen Geografens Testamente. Håll till godo!

Skolan på omslagsbilden är Södermalmsskolan i Stockholm.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Sista ordet: 5A och 5B, Edboskolan i Huddinge. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande:  Jack Werner, Kristina Bergman Alme, Annika Buregård Eklund, Karin Berg och Jacob Möllstam.