Det hundrafjortonde avsnittet av podcasten Skolsverige börjar med universum skapande och slutar med läsläxor i mellanstadiet. På vägen hinner vi avhandla olika aspekter av stödstrukturer, undervisning om nominalfraser, relationen mellan konkret undervisning och komplext stoff, nya PIRLS-resultat och ett antal andra ämnen.
Shownotes
Skolan på bilden är Katarina Södra Skola.
Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Holger Elgaard. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundratolfte avsnittet av Skolsverige handlar om #metoo och motsvarande upprop för skolan, Bryssel, offentliga samtal om skolan, att förskoleklassen blir obligatorisk, ett antal förändringar om de nationella proven, sommarkurser i lärarutbildningen och en hel del annat. Trevlig lyssning!

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundraelfte avsnittet är också något av en nystart med ett lite nytt format. Vi pratar om Miraklet i Milano, Janne Anderssons ledarstil, skolkort från förr, två olika podcasts om skolan, elevers inflytande över skolans…

Det hundrationde avsnittet är en diskussion utifrån en fördjupande artikel om skolans digitalisering framtagen av Stefan Pålsson och Swedish ICT. Vi pratar om en lång rad olika dimensioner av skolans digitalisering, hur vi kommit långt samtidigt som det finns sjukt mycket mer att göra och så pratar vi också och en hel del annat.

Skolan på bilden är Lugnets skola i Stockholm
Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.

Foto: ArildV. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundranionde avsnittet är inspelat under början av höstlovet i mötet mellan ledighet och att försöka hinna få gjort saker som blivit liggande alldeles för länge. Vi pratar förändringar, hur man maxar värdet av sin ledighet, det paradoxala i att försöka effektivisera ledighet, olika förståelse av innebörden av samarbete och en hel del annat.

Skolan på bilden är Stora Skedvi skola i Säter
Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.

Foto: Calle Eklund. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundraåttonde avsnittet av Skolsverige behandlar ett brett fält – från svenskars internetvanor, hur två barn kopplade greppet om musical.ly, att det är någonstans i åttaårsålderns som brytpunkten då en majoritet av en åldersgrupp har en egen mobil, nationella proven i svenska, toaletterna på Schillerska gymnasiet och en hel del annat. Dessutom handlar det här avsnittets tema om hur många elever verkar missuppfatta innebörden av demokrati och hur den yttrar sig i ett skolsammanhang.

Skolan på bilden är Ugglums skola i Partille.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundrasjunde avsnittet är inspelat i en soffa på RISE Interactives verkstad på Lindholmen under konferensen Makerdays. Därför handlar det om konferensdesign, makerkultur, förändrade styrdokument, filterbubblor och vetenskapligt grundad kritik kring skolans digitalisering. Bland annat.
Skolan på bilden är Johan Skytteskolan i Stockholm.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundrasjätte avsnittet av Skolsverige handlar om poesi, traditioner kring skolresor och framförallt hur vi pratar om de vi jobbar med: elever och föräldrar. En röd tråd genom samtalet är Michael Fullans paroll ”det du fokuserar på är det som växer”. Vad betyder det för vilka samtalskulturer som kan få frodas i ett personalkollektiv som både har högt i tak och samtidigt aldrig slirar på professionalitet? Det och mycket mer i veckans avsnitt.
 
Skolan på bilden är Jonsereds skola i Partille.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Det hundrafemte avsnittet av Skolsverige handlar om en mycket omtalad kompetensutvecklingsinsats i Malmö där alla talare, experter och innehåll har överskuggats av en supertramsig pausunderhållning. Avsnittet handlar också om skolrankingar, kritiken mot skolrankingar och varför…