Veckans avsnitt är inspelat i juni och det märks. Det är fokus på hur vi kommunicerar kring bedömning, vad som händer i slutet på en termin, hur det är att vara på väg ut mot sommarlov (grattis Karin, verkligen!) och hur det är att fortfarande ha en och en halv vecka kvar innan ledighet hägrar (Jacob gillar sitt jobb, han svär!). Dessutom pratar vi om smittan som vanligtvis drabbar hela skolsverige den här tiden på året: Föreläsarna som tar kungligt betalt för att leverera den allra lägst hängande frukten.

Skolan på bilden är Segeltorpsskolan i Huddinge.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Holger.Ellgaard . Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

För några veckor sedan tog samhällsdebatten ett viktigt steg mot att återgå till en normal, pandemifri värld. Debatten om mobiltelefoner i skolan var tillbaka! Bakom förenklande rubriker och fördummande rapportering fanns en politisk utredning om en nationell plan för trygghet och studiero som nu går ut på remiss. Vi går igenom det tjugotalet förslag (varav de allra flesta inte handlar om mobiler) och funderar på hur statlig styrning kan fungera som ett stöd i en process som huvudmän och skolor tagit ansvar för i flera decennier.

Skolan på bilden är Mellanhedsskolan i Malmö.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Anna Ingemark. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Veckans avsnitt skulle fram tills vi startade inspelningen handla om den nya nationella planen för trygghet och studiero. Men så blev att vi istället började prata om annat. Karin berättar om ett spännande pedagogiskt försök på gymnasiet i pandemitider, Vi diskuterar vad som gills som att göra ett bra arbete och hur mycket en lektion ska rymma i kölvattnet av en växande känsla hos elever på distans att de arbetar mer än någonsin men utan att lära sig. Dessutom diskuterar vi hur man kan börja tänka framåt mot hösten medan man samtidigt har fullt upp med att avsluta det här året på ett bra sätt. Sedan berättar Karin om en tävling hon vill hylla. Så efter allt det fanns det inte plats för det vi hade tänkt prata om, så det får bli ett framtida avsnitt.

Skolan på bilden Nordhemsskolan i Göteborg

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Raphael Saulus . Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

Veckans avsnitt handlar om nya direktiv för att avsluta terminen med mer närundervisning och hur svårt det är att genomföra på ett bra sätt. Vi diskuterar också olika ideal som präglar vad som händer i skolan, oavsett om det är en vanligt grå kommunal skola eller en spektakulär friskola. Sedan berättar Karin om en forskare vid Stockholms Universitet som studerar överklassens utbildningsvägar.

Skolan på bilden Klastorpskolan i Stockholm

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Holger.Ellgaard. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Länkar:
SVT Play: Dokumentärserien ”Dom utvalda barnen”
Artikel om Petter Sandgrens forskning om överklassens utbildningsvägar
Svenska Nyheter om friskolor

 

Det är början på maj och läge för en avstämning inför upploppet. Vi pratar om årshjul, tankar som börjar födas om nästa läsår, funderingar kring hur pandemin påverkar skolan i höst och hur det måste vara att vara lärarstudent när all högre utbildning sker på distans. Sedan berättar Jacob om ett nytt rekord i längsta 3D-print vilket leder till en diskussion om den pedagogiska poängen med att ha 3D-skrivare i skolans värld. Vi pratar också om diskussionen runt Sveriges deltagande i senaste PISA-undersökningen och vad som egentligen är orsaken till att en två år gammal mätning nu blir aktuell igen.

Skolan på bilden Mellanhedsskolan i Malmö

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Wikipedia/Anna Ingemark. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Länkar:
Avsnitt 22o – Kritiken mot kritiken, avsnittet där vi diskuterade den organiserade politiska kampanjen mot en jämlik skola

Veckans avsnitt handlar om vardagen i skolan under vecka 547 av den pågående coronapandemin och hur viktigt det är att skolan fortfarande förmår att leverera minnen för livet. Vi pratar också om konceptet backhanded compliment, hur man möter föräldrar som är orolig för sina barns skolprestationer och hur en rad andra ämnen. Dessutom diskuterar vi ett politiskt förslag att bredda snabbspåret för att få fler att bli lärare som i grunden skulle innebära att personer med andra utbildningar kan kvittera ut en lärarlegitimation. Journalister skulle få undervisa svenska på lågstadiet, arkitekter skulle få undervisa matematik på mellanstadiet. Det enda som krävs är den korta lärarutbildningen som är helt fri från ämnesstudier. Är det rätt väg att gå för att lösa problemen med läraryrkets attraktivitet?

Skolan på bilden Stora Dalslundsskolan i Åkarp i Burlövs kommun.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Brussekkol. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

Veckans avsnitt handlar om en elev som förkroppsligar hur det är att ta sig in i något nytt, fikabordet som symboliserar att någon bryr sig, vad vi gör när vanliga rutiner för att stärka och utveckla kulturer inte är tillgängliga via distans, en grej som nya lärare kanske förstår bättre än vi som läste äldre utbildningar och mycket annat. Vi kom in på ett långt sidospår om mentorskapets olika förutsättningar i olika åldersgrupper och hur vi skulle behöva möta det med kloka organisationer. Dessutom pratade vi om paradoxen kring att vara lärare och människa samtidigt.

Skolan på bilden Tullgårdsskolan i Stockholm.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: ArildV. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Veckans avsnitt handlar om den senaste veckan i skolans värld, bland annat ett nytt avtal för kommunalt anställda lärare och om ett förslag på skarpare regler för skolgårdar när nya skolor byggs.

Skolan på bilden Gubbängsskolan i Stockholm.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Holger.Ellgaard. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Martin Gustafsson, Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

Mitt i veckan kommer ett extra avsnitt som är en intervju med professor Martin Gustafsson vid universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Han har skrivit UNESCO-rapporten om pandemins långsiktiga påverkan på utbildning i världen. Samtalet handlar om rapporten, läget i världen och en del om vad som ligger framåt för världens utbildningssystem, inklusive det svenska. Precis innan pandemin bröt ut släppte han en rapport på uppdrag av UNESCO om den globala utvecklingen kopplat till Agenda2030-målet om alla barns rätt till utbildning. När pandemin slog till fick han i uppdrag att göra en uppföljande kartläggning för att se hur utvecklingen påverkas.

En snabb sammanfattning:
– 91% av världens elever har upplevt avbrott i sina studier till följd av pandemin.
– I genomsnitt har elever förlorat 54% av ett år av kontakt med sina lärare till följd av skolstängningar i pandemins fotspår.
– Globalt sett finns ett mönster där en förlorad månad av kontakttid med sin lärare leder till två förlorade månader av utbildning till följd av att elever som upplever studieavbrott glömmer sånt de just lärt sig.
– Redan innan pandemin var det svårt att nå upp till delmålet att alla världens barn ska lära sig läsa någorlunda bra till slutet av årskurs 3.
– Pandemin har lett till att 14 miljoner fler elever i årskurs tre inte når det uppsatta målet.
– Baserat på statistik för år 3, 6 och 8 (som det finns uppsatta delmål för i Agenda 2030) beräknas 100 miljoner fler elever falla under det uppsatta målet än vad som annars hade gjort det. Det är en ökning på lite mer än 20%.

Läs mer i länkarna nedan:

Rapporten ”Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators: A focus on the early grades” av Unesco

Rapporten ”The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes” av Joana Elisa Maldonado

”One year into COVID”, Unescos webbsända ministermöte om pandemins effekter på utbildning

 

Skolan på bilden är Ou Hoofgebou, den gamla huvudbyggnaden av universitetet i Stellenbosch.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Dfmalan. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Martin Gustafsson, Karin Berg och Jacob Möllstam.