Det är början på maj och läge för en avstämning inför upploppet. Vi pratar om årshjul, tankar som börjar födas om nästa läsår, funderingar kring hur pandemin påverkar skolan i höst och hur det måste vara att vara lärarstudent när all högre utbildning sker på distans. Sedan berättar Jacob om ett nytt rekord i längsta 3D-print vilket leder till en diskussion om den pedagogiska poängen med att ha 3D-skrivare i skolans värld. Vi pratar också om diskussionen runt Sveriges deltagande i senaste PISA-undersökningen och vad som egentligen är orsaken till att en två år gammal mätning nu blir aktuell igen.

Skolan på bilden Mellanhedsskolan i Malmö

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Wikipedia/Anna Ingemark. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Länkar:
Avsnitt 22o – Kritiken mot kritiken, avsnittet där vi diskuterade den organiserade politiska kampanjen mot en jämlik skola

Veckans avsnitt handlar om vardagen i skolan under vecka 547 av den pågående coronapandemin och hur viktigt det är att skolan fortfarande förmår att leverera minnen för livet. Vi pratar också om konceptet backhanded compliment, hur man möter föräldrar som är orolig för sina barns skolprestationer och hur en rad andra ämnen. Dessutom diskuterar vi ett politiskt förslag att bredda snabbspåret för att få fler att bli lärare som i grunden skulle innebära att personer med andra utbildningar kan kvittera ut en lärarlegitimation. Journalister skulle få undervisa svenska på lågstadiet, arkitekter skulle få undervisa matematik på mellanstadiet. Det enda som krävs är den korta lärarutbildningen som är helt fri från ämnesstudier. Är det rätt väg att gå för att lösa problemen med läraryrkets attraktivitet?

Skolan på bilden Stora Dalslundsskolan i Åkarp i Burlövs kommun.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Brussekkol. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

Veckans avsnitt handlar om en elev som förkroppsligar hur det är att ta sig in i något nytt, fikabordet som symboliserar att någon bryr sig, vad vi gör när vanliga rutiner för att stärka och utveckla kulturer inte är tillgängliga via distans, en grej som nya lärare kanske förstår bättre än vi som läste äldre utbildningar och mycket annat. Vi kom in på ett långt sidospår om mentorskapets olika förutsättningar i olika åldersgrupper och hur vi skulle behöva möta det med kloka organisationer. Dessutom pratade vi om paradoxen kring att vara lärare och människa samtidigt.

Skolan på bilden Tullgårdsskolan i Stockholm.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: ArildV. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Veckans avsnitt handlar om den senaste veckan i skolans värld, bland annat ett nytt avtal för kommunalt anställda lärare och om ett förslag på skarpare regler för skolgårdar när nya skolor byggs.

Skolan på bilden Gubbängsskolan i Stockholm.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Holger.Ellgaard. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Martin Gustafsson, Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

Mitt i veckan kommer ett extra avsnitt som är en intervju med professor Martin Gustafsson vid universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Han har skrivit UNESCO-rapporten om pandemins långsiktiga påverkan på utbildning i världen. Samtalet handlar om rapporten, läget i världen och en del om vad som ligger framåt för världens utbildningssystem, inklusive det svenska. Precis innan pandemin bröt ut släppte han en rapport på uppdrag av UNESCO om den globala utvecklingen kopplat till Agenda2030-målet om alla barns rätt till utbildning. När pandemin slog till fick han i uppdrag att göra en uppföljande kartläggning för att se hur utvecklingen påverkas.

En snabb sammanfattning:
– 91% av världens elever har upplevt avbrott i sina studier till följd av pandemin.
– I genomsnitt har elever förlorat 54% av ett år av kontakt med sina lärare till följd av skolstängningar i pandemins fotspår.
– Globalt sett finns ett mönster där en förlorad månad av kontakttid med sin lärare leder till två förlorade månader av utbildning till följd av att elever som upplever studieavbrott glömmer sånt de just lärt sig.
– Redan innan pandemin var det svårt att nå upp till delmålet att alla världens barn ska lära sig läsa någorlunda bra till slutet av årskurs 3.
– Pandemin har lett till att 14 miljoner fler elever i årskurs tre inte når det uppsatta målet.
– Baserat på statistik för år 3, 6 och 8 (som det finns uppsatta delmål för i Agenda 2030) beräknas 100 miljoner fler elever falla under det uppsatta målet än vad som annars hade gjort det. Det är en ökning på lite mer än 20%.

Läs mer i länkarna nedan:

Rapporten ”Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators: A focus on the early grades” av Unesco

Rapporten ”The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes” av Joana Elisa Maldonado

”One year into COVID”, Unescos webbsända ministermöte om pandemins effekter på utbildning

 

Skolan på bilden är Ou Hoofgebou, den gamla huvudbyggnaden av universitetet i Stellenbosch.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Dfmalan. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Martin Gustafsson, Karin Berg och Jacob Möllstam.

I veckans avsnitt diskuterar vi läget i svenska skola just nu utifrån Lärarförbudets nya rapport ”Allt ska fungera som vanligt”. Dessutom pratar vi om vad som borde gå att plocka bort i dessa tider och en lång rad andra ämnen. Om ett par dagar kommer ett specialavsnitt, håll utkik efter det!

Skolan på bilden är Manhemsskolan i Kalix.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Villr99. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Länkar:
Rapporten ”Allt ska fungera som vanligt” från Lärarförbundet

Ekots lördagsintervju med Ann-Marie Wennberg Larkö, Sahlgrenska

 

Podcasten ”Livslångt”

I veckans avsnitt pratar vi om skola och lärande med sidospår till Carolas medverkan i Let’s Dance, Ekots Lördagsintervju, ”Gösta Berlings saga”, Kazuo Ishiguros nya bok ”Klara och solen”. Vi diskuterar också en mycket oroväckande rapport från FNs organ med ansvar för utbildning, UNESCO, som visar på coronapandemins effekter på utbildning. Enkelt sammanfattat kan vi säga att det kommer att ta lång tid och kosta mycket pengar att fixa, får vi det stödet från skolans makthavare?

Skolan på bilden är Pildammsskolan i Malmö.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jorchr. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Länkar:
Rapporten ”Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators: A focus on the early grades” av Unesco

Ekots lördagsintervju med Ann-Marie Wennberg Larkö, Sahlgrenska

Boken ”Gösta Berlings saga”

Boken ”Klara och solen”

 

I veckan som gick kläcktes eventuellt den ultimata lösningen på den nationella plågan av den pågående antipluggkulturen av en lokalpolitiker i Göteborg. Betala de elever med högst betyg och högst betygsökning två tusen kronor kontant och bjud in dem till en flådig middag i stans tjusigaste bankettsal. Men är det verkligen en lösning som kommer att fungera? Det gör vi ett ärligt försök att packa upp så noggrant och sakligt som vi kan.

Skolan på bilden är Lexbyskolan i Partille

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Länkar:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang

https://www.forskning.se/2017/11/09/grit-ar-grejen-om-du-vill-lyckas-i-skolan/

https://www.lararen.se/nyheter/intervjun/ta-forskningen-om-betyg-pa-allvar

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/47615/1/gupea_2077_47615_1.pdf

https://www.skolporten.se/forskning/intervju/nara-relationer-och-varierad-undervisning-triggar-motivationen/

Veckans avsnitt börjar med att Jacob frågar Karin hur det står till. Det blir ingången till ett långt och ovanligt stringent samtal om ett och samma ämne: Hur det står till på gymnasiet ett år in i en global pandemi som påverkat hela samhället.

Skolan på bilden är Slagstaskolan i Eskilstuna

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Emil Frisk . Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

 

 

 

Veckans avsnitt börjar i när Jacob skulle förklara Smålands nationaldag för sina elever och slutar i en ny adaption av den mytomspunna kepsdiskussionen. På vägen avhandlas veckan som gått i skolsverige.

Skolan på bilden är Fässbergsgymnasiet i Mölndal

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Mattias Blomgren. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.