1842 beslutade Sveriges riksdag om att allmän folkskola skulle införas vilket krävde att alla av Sveriges socknar på landsbygden och församlingar i städerna inom fem år skulle ordna skollokaler och anställa lärare. Bland ämnena fanns läsning, räkning, skrivning, kristendomskunskap, teckning, geografi, historia och gymnastik med lek och idrott. I år, 175 år senare finns all anledning att stanna upp och fundera på hur skolan och lärarrollen har utvecklats sedan dess. Ett historiskt perspektiv ger oss både inspiration och uppslag till att ta makten över framtiden – både för skolan och lärarrollen. Just nu visas utställningen ”En sagolik skola” på Waldemarsudde i Stockholm med anledning av att folkskolan fyller 175 år i år. Sedan kommer den turnera runt i Sverige i två års tid. Vi fick möjlighet att besöka utställningen och lyssna till ett seminarium på ämnet och intrycken från dem har resulterat i det här avsnittet. Vi ska säga att avsnittet görs i samarbete med Lärarstiftelsen och Lärarförbundet som arrangerar hela den här utställningen och som just nu genomför Medlemsdialogen – ett forum för alla lärare (oavsett fackförbundstillhörighet) att göra sin röst hörd kring hur det är att vara lärare idag och vad som behövs för att lärarrollen ska utvecklas framåt. Tack Lärarstiftelsen och Lärarförbundet!

Skolan på bilden är Folkskolan i Snöstorp, Halland. Bilden är tagen ca 1885.

Foto: Okänd, Licensierad av Kungliga Biblioteket under CC BY-SA 3.0.
Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Jorge Galvez Paz, Cecilia Henriksson, Pontus Edmar, Karin Berg och Jacob Möllstam

Comments are closed.

Skolsverige © 2017