Mitt i veckan kommer ett extra avsnitt som är en intervju med professor Martin Gustafsson vid universitetet i Stellenbosch, Sydafrika. Han har skrivit UNESCO-rapporten om pandemins långsiktiga påverkan på utbildning i världen. Samtalet handlar om rapporten, läget i världen och en del om vad som ligger framåt för världens utbildningssystem, inklusive det svenska. Precis innan pandemin bröt ut släppte han en rapport på uppdrag av UNESCO om den globala utvecklingen kopplat till Agenda2030-målet om alla barns rätt till utbildning. När pandemin slog till fick han i uppdrag att göra en uppföljande kartläggning för att se hur utvecklingen påverkas.

En snabb sammanfattning:
– 91% av världens elever har upplevt avbrott i sina studier till följd av pandemin.
– I genomsnitt har elever förlorat 54% av ett år av kontakt med sina lärare till följd av skolstängningar i pandemins fotspår.
– Globalt sett finns ett mönster där en förlorad månad av kontakttid med sin lärare leder till två förlorade månader av utbildning till följd av att elever som upplever studieavbrott glömmer sånt de just lärt sig.
– Redan innan pandemin var det svårt att nå upp till delmålet att alla världens barn ska lära sig läsa någorlunda bra till slutet av årskurs 3.
– Pandemin har lett till att 14 miljoner fler elever i årskurs tre inte når det uppsatta målet.
– Baserat på statistik för år 3, 6 och 8 (som det finns uppsatta delmål för i Agenda 2030) beräknas 100 miljoner fler elever falla under det uppsatta målet än vad som annars hade gjort det. Det är en ökning på lite mer än 20%.

Läs mer i länkarna nedan:

Rapporten ”Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators: A focus on the early grades” av Unesco

Rapporten ”The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes” av Joana Elisa Maldonado

”One year into COVID”, Unescos webbsända ministermöte om pandemins effekter på utbildning

 

Skolan på bilden är Ou Hoofgebou, den gamla huvudbyggnaden av universitetet i Stellenbosch.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto:Dfmalan. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Martin Gustafsson, Karin Berg och Jacob Möllstam.

Comments are closed.

Skolsverige © 2017