På grund av en fulltecknad kalender drog inspelningen av det här avsnittet ut på tiden ett par dagar. Det var tillräckligt för Karin att explodera av att helt enkelt ha för många olika ämnen att prata om. Resultatet blev en känsla av att varje berg går att bestiga, varje hinder går att lösa och varje skavank går att fixa till. Resultatet blev också det här avsnittet. Vi tangerar samhällets förväntningar på lärarkåren, en nygammal diskussion om skolans angelägenhet och så dissekerar vi parollen ”varje elevs bästa skola”.
Skolan på bilden är Ålstensskolan i Bromma.
Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Bysmon. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Comments are closed.

Skolsverige © 2017