Det hundraåttonde avsnittet av Skolsverige behandlar ett brett fält – från svenskars internetvanor, hur två barn kopplade greppet om musical.ly, att det är någonstans i åttaårsålderns som brytpunkten då en majoritet av en åldersgrupp har en egen mobil, nationella proven i svenska, toaletterna på Schillerska gymnasiet och en hel del annat. Dessutom handlar det här avsnittets tema om hur många elever verkar missuppfatta innebörden av demokrati och hur den yttrar sig i ett skolsammanhang.

Skolan på bilden är Ugglums skola i Partille.

Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam.

Comments are closed.

Skolsverige © 2017