Vi vet att den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång är föräldrarnas utbildningsbakgrund. VI kan tycka vad vi vill om det med och förmodligen borde vi med anledning av det fundera över skolans kompensatoriska uppdrag, men faktum är att det ändå är så. Därför borde vi vara måna om föräldrars engagemang i skolan. Samtidigt ser vi allt oftare situationer där föräldrar ställer orimligt höga krav inom områden som de inte nödvändigtvis borde ha inflytande kring. När det blir riktigt dåligt riskerar det att bli ett arbetsmiljöproblem som till sist får lärare att tappa sugen för skolan och läraryrket. Så vad är egentligen rollen för föräldrar i dagens skola?

Skolan på bilden var förut Norra Latin i Stockholm.

Foto: Jacob Möllstam. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Svante Berg. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Karin Berg och Jacob Möllstam

Comments are closed.

Skolsverige © 2017