Intervjuavsnitt nummer sju kom till under politikerveckan i Visby där ett bananskal ledde till ett annat och plötsligt hade vi brutit oss in på ett konferensrum på Campus Gotland tillsammans med Lovisa Fhager Havdelin, verksamhetschef för Teskedsorden – en organsiation som verkar genom en aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Lovisa har en bakgrund i en rad tunga organisationer som Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty men är inte lärare. Det gör hon väldigt tydligt i intervjun. Hennes expertis är inte att förklara vad lärare ska göra utan hon ser sin och Teskedsordens roll som stöttande i lärares svåra uppdrag att fostra aktiva samhällsmedborgare. Samtalet vi hade blev dels om Teskedsorden och dels om kulturens potential skapandet av undervisning som främjar tolerans.

Avsnittet görs med stöd av Lärarförbundet på det sättet att de har finansierat för oss att åka till Almedalen och att arbeta med kopplingen mellan skolan och integration. Tack Lärarförbundet!  

Comments are closed.

Skolsverige © 2017