Till säsongsavslutningen har vi bjudit in fem prominenta gäster som var och en ger en framtidsspaning inför det kommande året utifrån sin unika ingångsvinkel i skolsverige. Vad har de för förhoppningar och spaningar om året som kommer? Sammanlagt blir deras fem olika ingångsvinklar en komplex gissning av vad 2016 skulle kunna bli. En perfekt uppladdning inför det kommande året.

Skolan på bilden är Johan Skytteskolan i Stockholm.
johanskytteskolan.stockholm.se/

Foto: Bengt Oberger (commons.wikimedia.org/wiki/User:boberger).
Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Musik: Nisse Sjööman. Licensierad under CC BY-SA 3.0.
Medverkande: Bodil Båvner, Carl Heath, Johanna Jaara Åstrand, Lars Björk, Per Falk, Karin Berg och Jacob Möllstam.

Comments are closed.

Skolsverige © 2017